PRODUKCJA ETYKIET
J&M WARDEŃSCY Sp.j
Firma PRODUKCJA ETYKIET J&M WARDEŃSCY Sp.j., jest ro­dzin­nym przed­się­wzię­ciem któ­re powstało w 1994 roku na so­li­dny­ch fundamentach wiedzy i doś­wiad­cze­nia.
Swoją dzia­ła­lno­ść ro­zpo­czę­li­śmy jako producent taśm do me­tko­wnic oraz ety­kiet ce­no­wych, stając się liderem i głównym dostawcą tych ma­ter­ia­łów.
Etykiety termiczne
i termo-transferowe

Etykiety z nadrukiem

Taśmy termo-transferowe

Pozostałe


Mościenica
ul.Zielone Wzgórza 1a
62-035 Kórnik

tel.:(061) 872 60 08
tel./fax.(061) 898 07 30